Góry Sowie

Góry Sowie są częścią Sudetów Środkowych. Zbudowane ze skał gnejsowych przez wielu uważane są za najstarsze góry w Polsce a nawet w Europie.
Najwyższe szczyty to, w północnej części gór Wielka Sowa (1025 m n.p.m.) wraz z sąsiednią Małą Sową (972 m n.p.m.) oraz na południu Kalenica (964 m n.p.m.) z sąsiednim szczytem – Słoneczną (949 m n.p.m.).
Góry Sowie były w średniowieczu ważnym regionem. To tutaj do końca XIV wieku przebiegała granica między piastowskimi księstwami a Królestwem Czech. Z tego też powodu już od wczesnego średniowiecza powstawały na tych terenach mniejsze i większe górskie warownie i strażnice. Po włączeniu Gór Sowich do państwa czeskiego wiele z nich utraciło na znaczeniu. W ich murach na wiele lat znalazły schronienie zbójeckie rycerskie rodziny. Pozbyć udało się ich dopiero dzięki interwencji króla i mobilizacji mieszczan. Podczas tych działań dochodziło jednak najczęściej do zburzenia warowni – ich ruiny podziwiać możemy do dzisiaj (np. Rogowiec, Radosno, Nowy Dwór..). Historia łagodniej obeszła się jedynie z największym z tutejszych zamków tj. zamkiem Grodno. Obiekt jest obecnie dobrze zabezpieczony, a zwiedzający podziwiać mogą ciekawą architekturę monumentalnych ruin z częściowo zachowanymi wnętrzami i wysoką wieżą.
Ostatnim wielkim przedsięwzięciem z dziedziny architektury obronnej na tych terenach była budowa w XVIII wieku wielkiej górskiej twierdzy w Srebrnej Górze. Po włączeniu Gór Sowich do państwa czeskiego wiele z nich utraciło na znaczeniu. W ich murach na wiele lat znalazły schronienie zbójeckie rycerskie rodziny. Pozbyć udało się ich dopiero dzięki interwencji króla i mobilizacji mieszczan. Podczas tych działań dochodziło jednak najczęściej do zburzenia warowni – ich ruiny podziwiać możemy do dzisiaj (np. Rogowiec, Radosno, Nowy Dwór..). Historia łagodniej obeszła się jedynie z największym z tutejszych zamków tj. zamkiem Grodno. Obiekt jest obecnie dobrze zabezpieczony, a zwiedzający podziwiać mogą ciekawą architekturę monumentalnych ruin z częściowo zachowanymi wnętrzami i wysoką wieżą. Ostatnim wielkim przedsięwzięciem z dziedziny architektury obronnej na tych terenach była budowa w XVIII wieku wielkiej górskiej twierdzy w Srebrnej Górze.